Нашият Екип

Галина Иванова
Директор

Детска ясла

Емилия Алджикова
Медицински Специалист
Яница Маринова
Медицински Специалист
Цветелина Кузовска
Помощник Възпитател

Миглена Лозева
Помощник Възпитател

Първа "А" Група


Дияна Янева
Учител


Аделина Рашкова
Учител


Виктория Маринова
Помощник Възпитател

Първа Група


Виктория Венчева
Учител


Теменужка Златкова
Старши Учител


Камелия Стоянова
Помощник Възпитател

Втора Група


Бетина Цветкова
Учител


Евелина Мартинова
Учител


Даниела Георгиева
Помощник Възпитател

Трета Група


Емилия Цветкова
Главен Учител


Живка Миладинова
Учител


Петя Атанасова
Помощник Възпитател

Четвърта Група


Десислава Йорданова
 Старши Учител


Теодора Катончева
Учител


Райка Здравкова
Помощник Възпитател