Първа група

Първа група "А"

Втора група

Трета група

Четвърта група

Целодневна организация в учебно време


07,00  -  08,30
Прием на деца, Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие отганизирани от детския учител
08,30 - 09,00
Закуска
09,00 - 10,00
Основни форми на педагогическо взаимодействие отганизирани от детския учител.
Педагогически ситуации
10,00 - 10,30
Подкрепителна закуска
10,30 - 12,00
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие отганизирани от детския учител
12,00 -13,00
Обяд
13,00 -15,00
Следобеден сън
15,00- 15,30
Подкрепителна закуска
15,30 -16,30
Основни форми на педагогическо взаимодействие отганизирани от детския учител.
Педагогически ситуации
16,30 - 19,00
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие отганизирани от детския учител. Изпращане на децата

Разпределение по предметиПонеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин
ОС, БЕЛ,ФК
Музика, Математика
БЕЛ ,КТ , ФК
Музика, Математика
БЕЛ , ИИ
Следобед
ИИ
ОС, КТ
Математика
БЕЛ
ФК