Изисквания за новопостъпващи деца

 Ясла
1. Васерман на един от родителите
2. Кръв и урина на детето
3. Микробиологично и паразитологично изследване на детето
4. Лична здравна профилактична карта за детето попълнена от личния лекар
5. Имунизациите на детето
6. Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести)

 Детска градина
1. Кръв и урина на детето
2. Микробиологично и паразитологично изследване на детето
3. Лична здравна профилактична карта за детето попълнена от личния лекар
4. Имунизациите на детето
5. Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести)
 Документи за деца отсъстващи от детска градина
1. Отсъствие на детето поради епидемиологична обстановка или затваряне на ДГ
- Микробиологично и паразитологично изследване на детето -при отсъствие повече от 2 месец а
- Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести)

2. Отсъстващи повече от 1 месец
- Микробиологично и паразитологично изследване на детето
- Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести)

2. Отсъствие на детето повече от 3 дни
- Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести) 

 Изисквания при начало на нова учебна година за всички деца 

1.Лична здравна профилактична карта за детето попълнена от личния лекар
2. Контактна бележка от личния лекар, че детето не е в контакт ОЗБ (остри заразни болести)