Ред за кандидатстване и прием

   1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците)
   2. Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето
   За подаване на заявление за кандидатстване за прием:
   • От персонален компютър натисни  ТУК

   • чрез директора на детското заведение;

   • чрез районната администрация;

   • в дирекция „Образование“ на Софийска община

   3. Децата се класират от електронната система „Информационна система за обслужване на детските градини“ съобразно събраните точки от посочените критерии
   4. Децата със СОП и Хронични заболявания се приемат по въведена процедура и назначена комисия за разглеждане на документите.
   5. Документите се подават от 01 януари до 30 септември на текущата година за предстоящата учебна година. 

   Документи за записване на детето

    • Акт за раждане на детето / ксерокопие

    • Лични карти на родителите / ксерокопие

    • Служебни бележки за родителите за месторабота по трудов договор

    • Документи, доказващи избраните показатели и получените точки за класирането.

    • Имунизационен паспорт на детето

    • Лична здравно-профилактична карта на детето

    • Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразни заболявания (до три дни преди посещението на детето в детската градина);

    • Други документи, които се изискват от информационната система за прием на деца