Цветя за Левски

“Цветя за Левски!
Днес децата  от трета група отдадоха почит пред бюст-паметника на Васил Левски в двора на 170 СУ “Васил Левски”!

 
 
Резултати от проведен конкурс
за допълнителни образователни дейности (ДОД)