Конкурс "Нашата зелена елха"

На 12.01.2022 г.Районната администрация - Цвета Точева - началник отдел "ОСДКПП", Росица Христова - експерт "Спорт" и Анастасия Обретенова - мениджър "Връзки с обществеността" на "Булекопак" АД връчиха наградите от конкурса "Нашата зелена елха" на директорите на детските градини и техните екипи, които взеха участие в конкурса.
 
Конкурсът бе за украса на Коледните елхи в детските градини с играчки или предмети, изработени от децата от различни опаковки, подръчни и естествени природни материали. С този конкурс искахме да фокусираме вниманието на децата върху повторната употреба на продуктите  и да насърчи тяхното отговорно отношение и „зелено“ мислене.
 
 I – во място – ДГ 135 „Мое детство“ и елхите, направени от „Първа“, „Първа А“, „Втора“, „Трета“ и „Четвърта“ група"