Плащане на такси

Уважаеми родители,
можете да плащате такси на следните дати:
07.12 2020 г. от 8.00 до 11.00 ч.
08.12.2020г.от 14.00 до 17.00 ч.
09.12.2020 г. от 8.00 до 11.00 ч.
10.12.2020 г.от 14.00 до 17.00 ч.

Преустановят се посещенията в детските градини
От 22.03.2021 г.