Преустановят се посещенията в детските градини
От 22.03.2021 г.

Уважаеми родители,
На основание заповед РД-09-173/ 18.03.2021 г. на М3 , т.5
Преустановят се посещенията в детските градини от 22.03.2021 г.
Очаквайте следващи указания от наша страна , съобразени с обстановката в държавата .
Бъдете здрави !